About us

Our goal...

O šoli

Belvin vinska šola je bila ustanovljena pomladi leta 2002 in ima sedež v Mengšu. Seminarje izvajamo v Ljubljani in po Sloveniji.

Naša vizija

Zagotavljati profesionalcem, poznavalcem, ljubiteljem ter najširši in strokovni javnosti možnost spoznavati vino in jim omogočiti večje zadovoljstvo ob njegovem uživanju. Profesionalcem omogočiti širjenje in poglabljanje znanja o vinu.

Kako to počnemo

Naš cilj je razvijati ter izvajati kvalitetne in zanimive tečaje, delavnice ter degustacije namenjene profesionalcem iz vinske panoge, kakor tudi ljubiteljem, ki želijo razširiti svoja vinska obzorja.

Vinski klub Belvin

Od januarja 1999 potekajo redna mesečna srečanja članov vinskega kluba Belvin, ki ga vodi slovenski pozna-valec in pisec o vinu, Robert Gorjak. Izobraževalnih srečanj se je do sedaj udeležilo več kot 500 ljubiteljev in strokovnjakov.

Sponzorji

Pri našem delu sodelujemo s strokovnjaki s področja vina, vinarji in vinsko panogo. Za degustacije uporabljamo kozarce podjetja SPIEGELAU. Naš največji sponzor, ki nam s pomočjo vinarjev zagotavlja večino vin za naša izobraževanja je PROVIN.

Kdo smo

Naš cilj je razvijati ter izvajati kvalitetne in zanimive tečaje, delavnice ter degustacije namenjene profesionalcem iz vinske panoge, kakor tudi ljubiteljem, ki želijo razširiti svoja vinska obzorja.

Robert Gorjak

diploma WSET


»Naš cilj je razvijati ter izvajati kvalitetne in zanimive tečaje, delavnice ter degustacije namenjene profesionalcem iz vinske panoge, kakor tudi ljubiteljem, ki želijo razširiti svoja vinska obzorja.«

Sandra Bohinec Gorjak

univ. dipl. komunik.


»Vino je kot umetnina. Navaja nas k razmišljanju, popelje nas, da ujamemo trenutek življenja in tako obogatimo svoj lastni svet.«

Podarite
čudovito darilo

Naš cilj je razvijati ter izvajati kvalitetne in zanimive tečaje, delavnice ter degustacije namenjene profesionalcem iz vinske panoge, kakor tudi ljubiteljem, ki želijo razširiti svoja vinska obzorja.

Don’t miss news from the Belvin Wine School.

By subscribing to the news, you will be regularly informed about the latest activities and courses of the Belvin Wine School.

Gift voucher Gift voucher